Milieu

 

De Kros draagt een aanzienlijk steentje bij aan het maatschappelijke verantwoord ondernemen. Zo bespaart het gebruik van de Kros bijzonder veel kostbaar (en in veel landen schaars) drinkwater.

 

1500 Plasbeurten in een conventioneel spoeltoilet vergt ongeveer 7.500 liter schoon drinkwater. De Kros slechts 20 liter! De Kros realiseert hierdoor een reductie van de afvalwaterstroom van 1600%! Zeker in ontwikkelingslanden waar drinkwater verhoudingsgewijs kostbaard en schaars is, is dit een groot voordeel.

 

De Kros is zeer gebruiksvriendelijk. Dit uit zich in het feit dat hij zich zeer eenvoudig en in de meeste gevallen met enkel warm water gereinigd kan worden. Chemicaliën zijn, dankzij de slim doordachte stankafsluiters, ook niet noodzakelijk.

 

De Kros is vervaardigd uit deels gerecyclede materialen, is bijzonder slijtvast, wat zorg draagt voor een lange levensduur ten opzichte van conventionele (chemische) toiletcabines. En als de Kros na vele jaren dienst vervangen dient te worden nog 100% recyclebaar ook. 

Dit alles toont de enorme duurzaamheid van het product.

 

Tot slot: Patent7000 BV is nauw betrokken bij de recycling van urine in kunstmest. Dit zal grote milieuvoordelen met zich meebrengen.